Mind-Ware

Voor Mind-Ware mochten wij een informatieve website en een interactieve stresstest ontwikkelen.

Wat is Mind-Ware?

Mind-Ware is Manon en Anita… en zij hebben tot ze elkaar leerden kennen een totaal verschillend leven geleid. Manon was communicatie expert en Anita werkte als leidinggevende in de zorg. Zij hebben elk te maken gehad met uitdagingen in hun leven en ze zochten de oplossing in nog harder te gaan werken in alle opzichten. Zowel in relaties als op het werk. Zij hebben geleerd hoe het is om onze onbewuste patronen te doorzien en geleerd om vrije keuzes te maken en dat voelt fantastisch! Deze lessen brengen zij graag over op de cliënten waar zij mee werken.

Wat hebben onze Monkeys gedaan?

Tijdens het project hebben we intensief samengewerkt met de klant en hebben we de volgende zaken mogen realiseren:

  • Een heldere en overzichtelijke website;
  • Schrijven en optimaliseren van de teksten;
  • Ontwikkelen van een interactieve stresstest.


Gebruikte technieken:

WordPress, HTML, CSS, PHP, Laravel

Bekijken: https://mind-ware.nl/