Golden Circle

Voor de Golden Circle mochten wij het hele proces van concept tot lancering begeleiden. Onderdeel hiervan is de informatieve website.

Wat is de Golden Circle?

De Golden Circle vertegenwoordigt een dynamisch netwerk van vooraanstaande bedrijven binnen Flevoland, die gezamenlijk streven naar synergie en groei. Deze unieke samenwerkingsverband brengt bedrijven uit verschillende sectoren samen, van technologie tot productie, dienstverlening tot duurzaamheid, en nog veel meer. De kern van de Golden Circle ligt in het delen van kennis, ervaringen en resources tussen deze bedrijven. Dit resulteert niet alleen in een verhoogde zakelijke veerkracht, maar ook in innovatie en ontwikkeling die de hele regio ten goede komen.

Met evenementen, kennissessies, trainingen en andere activiteiten faciliteert de Golden Circle niet alleen waardevolle zakelijke interacties, maar bevordert ook een cultuur van voortdurende verbetering en collectieve vooruitgang.

Wat hebben onze Monkeys gedaan?

Tijdens het project hebben we intensief samengewerkt met de klant en hebben we vooral de volgende zaken willen realiseren:

  • Een mooie website;
  • Een duidelijke en overzichtelijke website;
  • Integratie met het online verbindingsplatform dat wij ook hebben mogen ontwikkelen. 

Gebruikte technieken:

WordPress, HTML, CSS, PHP, Laravel

Bekijken: https://goldencircle.club/