EMPower – calculator

Voor EMPower mochten wij een energiecalculator ontwikkelen waarmee de (verwachte) maandelijkse kosten van het energieverbruik berekend kunnen worden.

Wat is EMPower?

EMPower houdt zich bezig met verschillende vormen van energie(stromen). De voornaamste focus ligt op bio- en solarenergie. Dit doen zij voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.

Wat hebben onze Monkeys gedaan?

Tijdens het project hebben we intensief samengewerkt met de klant en hebben we een calculator mogen ontwikkelen voor energieverbruik en -kosten. De klant kan hier alle apparaten invoeren die in een huishouden worden gebruikt en op basis hiervan wordt het totale energieverbruik berekend. Maandelijks wordt het daadwerkelijke verbruik gekoppeld aan de voorspelling om te kunnen zien waar eventuele besparingen mogelijk zijn.

Gebruikte technieken:

WordPress, HTML, CSS, PHP, Laravel